Agronomer doradztwo rolnicze - Dopłaty bezpośrednie | Rolnictwo ekologiczne

Zawarto tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Rolnictwo ekologiczne
Opracowanie planu
Doradztwo w rolnictwie ekologicznym
Zgłoszenia działalności
Przygotowanie dokumentacji

Opracowanie planu
Plan przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną
Na podstawie analizy gospodarstwa przygotowany jest Plan przestawiania gospodarstwa z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Usługa obejmuje przygotowanie założeń dla produkcji w gospodarstwie i podejmowaniu racjonalnych decyzji w okresie przestawiania, które zawarte są w planie.


Dla każdego gospodarstwa opracowywany jest indywidualny Plan, który uwzględnia warunki środowiskowe, wysokość produkcji roślinnej i zwierzęcej, kalkulację kosztów oraz inne czynniki w gospodarstwie. Aby ograniczyć do minimum ryzyko finansowe określone zostaną problemy, które mogą zaistnieć w fazie przestawiania oraz sposoby ich rozwiązania.

Doradztwo w rolnictwie ekologicznym
Oferta doradztwa dla gospodarstwa ekologicznych
Osobom prowadzącym gospodarstwa ekologiczne oferujemy usługę polegającą na doradztwie obejmującym wszystkie wymogi prawne rolnictwa ekologicznego i programu rolnośrodowiskowego, pomoc w przygotowaniu poprawnego zmianowania, regulacji zachwaszczenia, nawożenia i ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami zgodnie z obowiązującymi zasadami w rolnictwie ekologicznym.


Zgłoszenia działalności
Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwa ekologicznym
Usługa obejmuje przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z produkcją ekologiczną:
zgłoszenie działalności rolnictwie ekologicznym i ewentualnych zmian podczas trwania programu, prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej, prowadzenie rejestrów produkcyjnych w gospodarstwie ekologicznym, opracowanie dokumentacji na potrzeby kontroli gospodarstwa przez jednostkę certyfikującą (opisy produkcji roślinnej, zwierzęcej).

Przygotowanie wniosków do ARiMR o zwrot kosztów kontroli.

Przygotowanie dokumentacji
Przygotowanie gospodarstwa do kontroli przez jednostkę certyfikującą
Wizytacja w gospodarstwie przed kontrolą jednostki certyfikującej na zasadzie „próbnej kontroli”.


Wskazanie i usunięcie ewentualnych uchybień, które mogą wystąpić, naruszając przepisy rolnictwa ekologicznego. Usługa obejmuje lustrację gruntów rolnych, budynków inwentarskich i zaplecza oraz przegląd i przygotowanie wymaganej dokumentacji.
do gory