Agronomer doradztwo rolnicze - Dopłaty bezpośrednie | Rolnictwo ekologiczne

Zawarto tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Oferta dla rolnictwa

Oferta dla rolnictwaOferta na usługi doradztwa rolniczego


AGRONOMER Doradztwo Rolnicze posiada doświadczenie oraz wiedzę na temat Funduszy Unijnych
w ramach PROW 2007-2013, oferując kompleksową obsługę w skutecznym pozyskiwaniu płatności
i dotacji. Cieszymy się, że mamy okazję przedstawić Państwu naszą stronę i zaoferować kompleksowy wachlarz usług z dziedziny Doradztwa Rolniczego.  

 

Nasza oferta usług doradczych dla rolnictwa to min.:

 • Kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych,
 • Opracowanie planów działalności rolnośrodowiskowej,
 • Wypełnianie wniosków obszarowych i rolnośrodowiskowych ( pomiary pól metodą GPS),
 • Wdrażanie rolnictwa ekologicznego:
  • Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym,
  • Prowadzenie dokumentacji w gospodarstwach ekologicznym,
  • Pomoc przy pozyskiwaniu certyfikatów i świadectw rolnictwa ekologicznego,
 • Pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne",
 • Sporządzanie analiz przystosowania gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross – complience) i opracowanie planu dostosowania,
 • Zarządzanie gospodarstwem rolnym:
  • Doradztwo w zakresie wykorzystania pozyskanych i posiadanych areałów rolnych,
  • Optymalizacja przychodów pozyskiwanych z uprawianych gruntów rolnych,
  • Podnoszenie wartości gruntów rolnych,
  • Wyszukiwanie atrakcyjnych gruntów rolnych,
  • Reprezentowanie interesów rolnika, właściciela przed instytucjami i urzędami,
  • Obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej  w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy,
 • Wypełnianie wniosków PROW 2007 – 2013 o przyznanie pomocy na działania:
  • "Modernizacja gospodarstw rolnych",
  • "Ułatwianie startu młodym rolnikom",
  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
  • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa:
  • Rejestr działalności rolnośrodowiskowej,
  • Ewidencja stosowanych środków ochrony roślin,
  • Prowadzenie rejestrów zwierząt,
  • Pozostałej dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • Doradztwo technologiczne i wdrażanie systemów produkcji,
 • Projektowanie i kosztorysowanie inwestycji w rolnictwie,
 • Pobieranie prób glebowych dla potrzeb Stacji Chemiczno-Rolniczej i sporządzanie planów nawożenia,
 • Sporządzanie biznesplanów o kredyty preferencyjne i komercyjne,
 • Wybór najkorzystniejszej strategii rozwoju gospodarstwa,

Stosując nowoczesne techniki informatyczne Firma AGRONOMER Doradztwo Rolnicze Leszek Pupkowski wspomaga zarządzanie gospodarstwem przedstawiając nowe, efektywne rozwiązania w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej wspomagane specjalistycznym oprogramowaniem dla rolnictwa.

 

Cena naszych usług jest każdorazowo ustalana na drodze negocjacji i zależy od zakresu podejmowanego przedsięwzięcia.


Konsultacje w sprawie pozyskania funduszy, wypełniania wniosków świadczymy również w siedzibie klienta po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, kontakt.

do gory